Daikin Altherma hybrid heat pump

Daikin Altherma hybrid heat pump
  • zamijeniti svoj postojeći sustav grijanja na lož ulje ili plin
  • zadržati postojeće radijatore
  • kombinirana tehnologija dizalice topline s tehnologijom kondenzacije plina
  • štedite energiju u kućanstvu
  • kompatibilnost sa solarnim kolektorima
  • koristi se za podno grijanje
  • smanjiti CO2 emisije 

 

  daikin slikice

 

 ŠTO JE HIBRIDNA DIZALICA TOPLINE?

Hibridna dizalica topline sustava Daikin Altherma kombinira tehnologiju dizalice topline zrak-voda s tehnologijom kondenzacije plina na način da traži optimalne ekonomske uvjete za njezin rad, kombinirajući parametre energetskih troškova (električna energija, plin), učinkovitosti dizalice topline i zahtjeva opterećenja grijanja kako bi isporučila do 35% više učinkovitosti u grijanju, omogućujući veliku uštedu u troškovima.

DAKLE, ŠTO JE DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA?

Dizalica topline zrak-voda koristi obnovljiv izvor energije: zrak. U zatvorenom krugu sadrži radnu tvar, izdvaja toplinu i pumpa je na veću razinu topline. Ova toplina prenosi se u centralni sustav za distribuciju grijanja u vašem domu preko izmjenjivača topline.

Što je plinski kondenzacijski kotao?

Pinski kondenzacijski kotao sagorijeva plin kako bi zagrijao vodu. Istovremeno koristi izlazne plinove izgaranja za zagrijavanje dolazne hladne vode.  Ovi kondenzirajući plinovi su najučinkovitiji kada je dolazna voda što je moguće više hladna.