POWER INVERTER poslovna serija

POWER INVERTER poslovna serija

 Potpuno u skladu sa ErP regulativom profesionalne jedinice Power Inverter odlikuje visoka energetska učinkovitost , kompaktne jedinice i jednostavna ugradnja.

 • Energetski razred A++ / A+ 
 • grijanje: od -20 do +21°C
 • hlađenje: od -15°C do +46°C
 • SEER 6,5
 • SCOP 4,3
 • Maksimalna dužina instalacije 50-100m
 • Maksimalna visinska razlika 30m

 

  

Zidni klima uređaji

Mitsubishi Poslovni-prostor Zidni klima uređaji

 • grijanje: od -20°C do +21°C
 • hlađenje: od -5°C do +46°C
 • Novi kompaktni dizajn
 • Iznimno tihi rad
 • Poboljšana enrgetska učinkovitost
 • Radno područje kod uređaja PUHZ-RP35VHA4 i PUHZ-RP50VHA4 je u hlađenju od -5°C do +46°C, a u grijanju od -11°C do +21°C
 • Power InverterPure whiteAuto VaneFilter Check SignalHorizontal FinAuto ChangeoverAuto RestartSilentSelf Diagnosis
ModelUčinak 
hlađenje (kW)
Učinak
grijanje (kW)
Energetska klasa H/G
PKA-RP35HAL
PUHZ-RP35VHA
3,6
(1,6 -4,5)
4,1
(1,6 - 5,2)
A/A
PKA-RP50HAL
PUHZ-RP50VHA
4,6
(2,3 - 5,6)
5,0
(2,5 - 7,3)
A/A
PKA-RP60KAL
PUHZ-RP60VHA
6,0
(2,7 - 6,7)
7,0
(2,8 - 8,2)
A/B
PKA-RP71KAL
PUHZ-RP71VHA
7,1
(3,3 - 8,1)
8,0
(3,5 - 10,2)
A/C
PKA-RP100KAL
PUHZ-RP100VKA
10,0
(4,9 - 11,4)
11,2
(4,5 - 14,0)
A/B
PKA-RP100KAL
PUHZ-RP100YKA
10,0
(4,9 - 11,4
11,2
(4,5 - 14,0)
A/B
 

Vanjske jedinice s nastavkom YHA2 su trofazne, dok su jedinice s nastavkom VHA2 jednofazne.

Kazetni klima uređaji

Mitsubishi Poslovni-prostor Kazetni klima uređaji

 • grijanje: od -20°C do +21°C
 • hlađenje: od -5°C do +46°C
 • Poboljšana distribucija zraka po cijeloj dužini lamele
 • Moguće istrujavanje na 3 ili 4 strane
 • Uključena pumpa za kondenzat
 • Radno područje kod uređaja PUHZ-RP35VHA4 i PUHZ-RP50VHA4 je u hlađenju od -5°C do +46°C, a u grijanju od -11°C do +21°C
 • Power InverterI-SeePure whiteAuto VaneFresh air intakeLong-life filterFilter Check SignalHorizontal FinAuto ChangeoverAuto RestartLow temp cooling
 • SilentSelf DiagnosisCleaning-free Pipe Reuse
ModelUčinak 
hlađenje (kW)
Učinak
grijanje (kW)
Energetska klasa H/G
PLA-RP35BA
PUHZ-RP35VHA
3,6
(1,6 - 4,5)
4,1
(1,6 - 5,2)
A/A
PLA-RP50BA
PUHZ-RP50VHA
5,0
(2,3 - 5,6)
6,0
(2,5 - 7,3
A/A
PLA-RP60BA
PUHZ-RP60VHA
6,0
(2,7 -6,7
7,0
(2,8 - 8,2)
A/A
PLA-RP71BA
PUHZ-RP71VHA
7,1
(3,3 - 8,1)
8,0
(3,5 -10,2)
A/A
PLA-RP100BA
PUHZ-RP100VKA
10,0
(4,9 - 11,4)
11,2
(4,5 - 14,0)
A/A
PLA-RP125BA
PUHZ-RP125VKA
12,5
(5,5 - 14,0)
14,0
(5,0 - 16,0)
A/A
PLA-RP140BA
PUHZ-RP140VKA
14,0
(6,2 - 15,3)
16,0
(5,7 - 18,0)
A/A
PLA-RP100BA
PUHZ-RP100YKA
10,0
(4,9 - 11,4)
11,2
(4,5 - 14,0)
A/A
PLA-RP125BA
PUHZ-RP125YKA
12,5
(5,5 - 14,0)
14,0
(5,0 - 16,0)
A/A
PLA-RP140BA
PUHZ-RP140YKA
14,0
(6,2 - 15,3
16,0
(5,7 - 18,0
A/A

U cijenu je uključen panel s žičanim daljinskim upravljačem PLP-6BAMD. Kao opcija postoji i panel s bežičnim daljinskim upravljačem PLP-6BALM.

Vanjske jedinice s nastavkom YHA2 su trofazne, dok su jedinice s nastavkom VHA2 jednofazne.

Podstropni klima uređaji

Mitsubishi Poslovni-prostor Podstropni klima uređaji

 • grijanje: od -20°C do +21°C
 • hlađenje: od -5°C do +46°C
 • Tanki i kompaktan dizajn
 • Visoki koeficijenti energetske učinkovitosti
 • Ravnomjerna distribucija zraka
 • Automatska kontrola brzine protoka zraka
 • Power InverterAuto VanePure whiteFresh air intakeLong-life filterFilter Check SignalHorizontal FinAuto ChangeoverAuto RestartLow temp coolingSilent
 • Self Diagnosis
ModelUčinak 
hlađenje (kW)
Učinak
grijanje (kW)
Energetska klasa H/G
PCA-RP50KA
PUHZ-RP50VHA
5,0
(2,3 - 5,6)
5,5
(2,5 - 6,6)
A/A
PCA-RP60KA
PUHZ-RP60VHA
6,0
(2,7 - 6,7)
7,0
(2,8 - 8,2)
A/A
PCA-RP71KA
PUHZ-RP71VHA
7,1
(3,3 - 8,1)
8,0
(3,5 - 10,2)
A/A
PCA-RP100KA
PUHZ-RP100VKA
10,0
(4,9 - 11,4)
11,2
(4,5 - 14,0)
A/A
PCA-RP125KA
PUHZ-RP125VKA
12,5
(5,5 - 14,0)
14,0
(5,0 - 16,0)
A/A
PCA-RP140KA
PUHZ-RP140VKA
14,0
(6,2 - 15,3)
16,0
(5,7 - 18,0)
A/A
PCA-RP100KA
PUHZ-RP100YKA
10,0
(4,9 - 11,4)
11,2
(4,5 - 14,0)
A/A
PCA-RP125KA
PUHZ-RP125YKA
12,5
(5,5 - 14,0)
14,0
(5,0 - 16,0)
A/A
PCA-RP140KA
PUHZ-RP140YKA
14,0
(6,2 - 15,3)
16,0
(5,7 - 18,0)
A/A

Vanjske jedinice s nastavkom YHA2 su trofazne, dok su jedinice s nastavkom VHA2 jednofazne.

Kanalni klima uređaji

Mitsubishi Poslovni-prostor Kanalni klima uređaji

 • grijanje: od -20°C do +21°C
 • hlađenje: od -5°C do +46°C
 • Visoki koeficijenti energetske učinkovitosti
 • Velika prilagodljivost kod ugradnje
 • Maksimalno tihi rad
 • Visoki ststički tlak 70 Pa
 • Radno područje kod uređaja PUHZ-RP35VHA4 i PUHZ-RP50VHA4 je u hlađenju od -5°C do +46°C, a u grijanju od -11°C do +21°C
 • Power InverterLong-life filterFilter Check SignalAuto ChangeoverAuto RestartLow temp coolingSilentSelf Diagnosis
ModelUčinak 
hlađenje (kW)
Učinak
grijanje (kW)
Energetska klasa H/G
PEAD-RP35JAL
PUHZ-RP35VHA
3,6
(1,6 - 4,5)
4,1
(1,6 - 5,2)
A/A
PEAD-RP50JAL
PUHZ-RP50VHA
5,0
(2,3 - 5,6)
6,0
(2,5 - 7,3)
A/A
PEAD-RP60JAL
PUHZ-RP60VHA
6,0
(2,7 -6,7)
7,0
(2,8 - 8,2)
A/A
PEAD-RP71JAL
PUHZ-RP71VHA
7,1
(3,3 - 8,1)
8,0
(3,5 -10,2)
A/A
PEAD-RP100JAL
PUHZ-RP100VKA
10,0
(4,9 - 11,4)
11,2
(4,5 - 14,0)
A/A
PEAD-RP125JAL
PUHZ-RP125VKA
12,5
(5,5 - 14,0)
14,0
(5,0 - 16,0)
A/A
PEAD-RP140JAL
PUHZ-RP140VKA
14,0
(6,2 - 15,3)
16,0
(5,7 - 18,0)
A/A
PEAD-RP100JAL
PUHZ-RP100YKA
10,0
(4,9 - 11,4)
11,2
(4,5 - 14,0)
A/A
PEAD-RP125JAL
PUHZ-RP125YKA
12,5
(5,5 - 14,0)
14,0
(5,0 - 16,0)
A/A
PEAD-RP140JAL
PUHZ-RP140YKA
14,0
(6,2 - 15,3)
16,0
(5,7 - 18,0)
A/A

Vanjske jedinice s nastavkom YHA2 su trofazne, dok su jedinice s nastavkom VHA2 jednofazne.

Stupni uređaji

Mitsubishi Poslovni-prostor Stupni uređaji

 • grijanje: od -20°C do +21°C
 • hlađenje: od -5°C do +46°C
 • Iznimno tanki uređaji (270 mm)
 • Power InverterPure whiteLong-life filterFilter Check SignalHorizontal FinAuto ChangeoverAuto RestartLow temp coolingSilentSelf Diagnosis
ModelUčinak 
hlađenje (kW)
Učinak
grijanje (kW)
Energetska klasa H/G
PSA-RP100GA
PUHZ-RP100VHA
7,1
(3,3 - 8,1)
7,6
(3,5 -10,2)
A/B
PSA-RP100GA
PUHZ-RP100VKA
10,0
(4,9 - 11,4)
11,2
(4,5 - 14,0)
A/B
PSA-RP125GA
PUHZ-RP125VKA
12,4
(5,5 - 14,0)
14,0
(5,0 - 16,0)
B/B
PSA-RP7140GA
PUHZ-RP140VKA
13,8
(6,2 - 15,3)
16,0
(5,7 - 18,0)
C/C
 

Modeli PSA-RP100/125/140GA dobavljivi su i s trofaznom vanjskom jedinicom (400V)

Uređaji za klimatizaciju profesionalnih kuhinja

Mitsubishi Poslovni-prostor Uređaji za klimatizaciju profesionalnih kuhinja

 • grijanje: od -20°C do +21°C
 • hlađenje: od -5°C do +46°C
 • Kučište izrađeno od nehrđajućeg čelika
 • Otporan na masnu paru
 • Anti-uljni filter visoke učinkovitosti
 • Mogućnost dovoda svježeg zraka
 • Power InverterFresh air intakeOil Mist FilterFilter Check SignalAuto ChangeoverAuto RestartLong-life filterSilentSelf Diagnosis
ModelUčinak 
hlađenje (kW)
Učinak
grijanje (kW)
Energetska klasa H/G
PCA-RP71HA
PUHZ-RP71VHA
7,1
(3,3 - 8,1)
7,6
(3,5 - 10,2)
A/B
PCA-RP125HA
PUHZ-RP125VKA
12,5
(5,5 - 14,0)
13,8
(5,0 - 16,0)
A/B
PCA-RP125HA
PUHZ-RP125YKA
12,5
(5,5 - 14,0)
13,8
(5,0 - 16,0)
A/B