geoTHERM plus VWW

geoTHERM plus VWW
Dizalica topline za grijanje s integriranim spremnikom
Dizalica topline geoTHERM plus VWW je uređaj za grijanje s integriranim spremnikom za potrošnu toplu vodu od 175 litara. Na taj način besplatna energija akumuliranau geotermalnim vodama se osim za grijanje koristi i za pripremu tople vode. Spremnik za vodu je moguće mehanički odvojiti od same crpke radi lakšeg transporta i instalacije. Dizalica topline se odlikuje visokim energetskim učinkom. Prema europskoj normi EN 255, "COP" faktor za VWW crpke iznosi do 5,6. Integrirani atmosferski regulator u kombinaciji s komunikacijskom jedinicom vrnetDIALOG u potpunosti automatizira rad toplinske crpke pružajući korisniku mogućnost očitavanja besplatnih energetskih prinosa te opciju daljinskog parametriranja putem interneta.
geoTHERM plus VWW u nekoliko riječi:
 • dizalica topline: voda/voda
 • učin: 8,2 do 13,9 kW
 • tehnologija visokog energetskog učinka (visoki COP faktor)
 • integrirani spremnik od 175 litara
 • integrirani električni grijač za dogrijavanje
 • maksimalna temperatura vode u spremniku 55C (75C)
 •  maksimalna temperatura polaznog voda 62C
 • isporuka crpke u dva dijela, spremnik je moguće odvojiti
 • integrirani atmosferski regulator
 • visokoefikasni "scroll" kompresor
 • predinstalacija za ugradnju komunikacijske jedinice vrnetDIALOG

Modeli dizalice topline geoTHERM plus VWW:

geoTHERM plus VWW 62/2 : 8,2 kW
geoTHERM plus VWW 82/2 : 11,6 kW
geoTHERM plus VWW 102/2 : 13,9 kW