geoTHERM VWS - pasivno hlađenje

geoTHERM VWS - pasivno hlađenje

geoTHERM VWS

Dizalica topline za grijanje s funkcijom pasivnog hlađenja
Koristeći ovaj model dizalice topline, besplatna toplina akumulirana u zemlji (75%) neće biti iskorištena samo za grijanje već i za hlađenje tijekom ljetnih mjeseci zahvaljujući funkciji pasivnog hlađenja. Funkcija pasivnog hlađenja vrši se bez rada kompresora, na način da se kroz polazni vod sustava podnog grijanja provodi voda ohlađena od strane radnog medija koji je na sebe preuzeo temperaturu zemlje (cca 12C). Opširan program spremnika koje je moguće kombinirati s ovom toplinskom crpkom pruža korisniku mogućnost da se besplatan energija koristi i za pripremu potrošne tople vode. Integrirani atmosferski regulator u kombinaciji s komunikacijskom jedinicom vrnetDIALOG u potpunosti automatizira rad toplinske crpke pružajući korisniku mogućnost očitavanja besplatnih energetskih prinosa te opciju daljinskog parametriranja putem interneta.
geoTHERM VWS u nekoliko riječi:
  • dizalica topline zemlja/voda
  • učin: 6 do 10 kW
  • tehnologija visokog energetskog učina (COP=4,6)
  • dobro izolirani "scroll" kompresor
  • funkcija pasivnog hlađenja
  • integrirani atmosferski regulator
  • integrirani električni grijač za funkciju dogrijavanja
  • predinstalacija za ugradnju komunikacijske jedinice vrnetDIALOG
  • maksimalna temperatura polaznog voda 62C
  • poseban program spremnika za toplu vodu

Modeli dizalice topline geoTHERM:

VWS 64/2 : 6 kW, zemlja/voda
VWS 84/2 : 8 kW, zemlja/voda
VWS 104/2 : 10 kW, zemlja/voda