Regulacija

Regulacija

Vaillantov program regulacije uključuje sobne termostate koji se rukovode temperaturom prostora, te još sofisticiranije atmosferske regulatore koji temperaturu polaznog voda sustava grijanja određuju prema vanjskoj temperaturi i krivulji grijanja. Sobni termostati mogu biti s on/off regulacijom te modulirajući. Termostat s on/off regulacijom će prekinuti rad uređaja za grijanje kada se dosegene željena temperatura prostora dok će modulirajući termostat dodatno modulirati sa radom plamenika kako će se temperatura prostora približavati zadanoj vrijednosti.

Kategorije