auroMATIC 560

auroMATIC 560
Solarna regulacija
Regulator za solarnu pripremu tople vode s funkcijom dodatnog zagrijavanja prema potrebi. Prikladan je za sustave gdje već postoji jedan regulator grijanja. Zahvaljujući LCD displeju s prikazom simbola, info funkciji te rukovanju na principu "okreni&klikni", upravljanje regulatorom je izuzetno lako i jasno. Individulani vremenski programi (tri po danu) omogućavaju vremensko programiranje funkcije dogrijavanja te cirkulacijske crpke.
auroMATIC 560 u nekoliko riječi:
  • regulator za solarnu pripremu tople vode i funkciju dogrijavanja bez mogućnosti vođenja kruga centralnog grijanja
  • LCD displej s prikazom simbola
  • jednostavno rukovanje na principu "okreni&klikni"
  • individualni vremenski programi (tri programa po danu) za funkciju dogrijavanja i cirkulacijsku crpku

Modeli regulatora:

auroMATIC 560 : upravlja krugom solarne pripreme tople vode
u sklopu SOLARNOG PAKETA : automatika je GRATIS !