allSTOR VPS/2

allSTOR VPS/2
Modularni međuspremnici ogrjevne vode
allSTOR VPS/2 spremnici višefunkcionalni su modularni međuspremnici ogrjevne vode koji se zahvaljujući velikoj akumulaciji vode koriste za: podršku grijanju, solarnu pripremu potrošne tople vode, pripremu bazenske vode i dr. Primarno se spremnik zagrijava putem solarne energije ( putem solarnih kolektora i solarnog modula), a dodatno se dogrijava putem bilo kojeg uređaja za proizvodnju topline (plinski zidni uređaj, plinski kotao, uljni kotao, kotao na kruta goriva, geotermalne dizalice topline i dr.) od 10 kW do 160 kW. U ponudi su spremnici s odgovarajućim volumenom za svaku potrebu od 300 do 2000 litara. Ovisno o veličini koletorskog polja (do 60 m2) koristi se dva tipa solarnih modula VPM 20 S ili VPM 60 S koji imaju zadatak da solarnu termalnu energiju prenesu na vodu akumuliranu u međuspremniku allSTOR VPS. Prema zahtjevu za potrošnom toplom vodom odabire se i odgovarajući modul za toplu vodu s oznakom VPM 20/25 W ili VPM 30/35 W čiji je zadatak da na protočnom principu, putem pločastog izmjenjivača prenesu toplinu s akumulirane ogrjevne vode u međuspremniku na potrošnu toplu vodu.
allSTOR VPS/2 spremnici u nekoliko riječi:
  •  višefunkcionalan međuspremnik ogrjevene vode, zapremnine od 300 do 2000 litara
  •  dogrijavanje spremnika moguće je putem bilo kojeg izvora topline ( 10 do 160 kW) 
  •  spremnik je moguće koristiti u kombinaciji sa solarnim modulom te modulom za toplu vodu
  • dva tipa solarnog modula za prijenos solarne termalne energije na akumuliranu vodu u međuspremniku
  • dva tipa modula za zagrijavanje potrošne tople vode (na principu protoka, putem pločastog izmjenjivača)
  • instalacija modula moguća je na spremik ili zid kotlovnice
  • izolaciju spremnika od visokokvalitetne izolacije moguće je skinuti prilikom montaže
  • široko područje primjene: za solarnu pirremu tople vode, za solarnu podršku grijanju, za zagrijavanje bazena...

Modeli spremnika allSTOR VPS/2:

allSTOR VPS 300/2: sadržaj spremnika 295 litara
allSTOR VPS 500/2: sadržaj spremnika 500 litara
allSTOR VPS 800/2: sadržaj spremnika 765 litara
allSTOR VPS 1000/2: sadržaj spremnika 930 litara
allSTOR VPS 1500/2: sadržaj spremnika 1480 litara
allSTOR VPS 2000/2: sadržaj spremnika 1900 litara

Modeli solarnih modula:

VPM 20 S: za 4 do 20 m2 pločastih kolektora, za 4 do 14 m2 vakuumskih cijevnih kolektora
VPM 60 S: za 20 do 60 m2 pločastih kolektora, za 14 do 28 m2 vakuumskih cijevnih kolektora

Modeli modula za potrošnu toplu vodu:

VPM 20/25 W: izlazni učin tople vode 25 lit/min
VPM 30/35 W: izlazni učin tople vode 35 lit/min