auroSTOR VPS SC 700

auroSTOR VPS SC 700
Kombinirani spremnik
Korištenjem kombiniranog spremnika auroSTOR VPS SC 700, moguće je sunčevu energiju iskoristiti i za podršku sustavu niskotemperaturnog podnog ili klasičnog radijatorskog grijanja. Spremnik se sastoji od dva emajlirana spremnika, jednog od 180 litara za pripremu potrošne tople vode i drugog od 490 litara za solarnu potporu sustava grijanja. Korištenje ovoga spremnika moguće je jedino u kombinaciji s odgovarajućim brojem solarnih kolektora, solarnom automatikom, te solarnom stanicom koja je zadužena za transport topline.
auroSTOR VPS SC 700 u nekoliko riječi:
  • spremnik u spremniku
  • kombinirani spremnik za solarnu potporu sustavu podnog ili radijatorskog grijanja
  • visoki komfor potrošne tople vode
  • emajlirana unutrašnjost s magnezijskom zaštitnom anodom
  • ekološki prihvatljiva izolacija

Modeli spremnika:

auroSTOR VPS SC 700 : 700 litara
spremnik u spremniku : 180 litara za potrošnu vodu i 490 litara za podršku grijanja